Friday, 28 April 2017

SEJARAH

1.TAHUN 4
2.TAHUN 5
3.TAHUN 6

SEJARAH TAHUN 5

1.KESAN SOSIOEKONOMI DI NEGERI-NEGERI SELAT, SARAWAK DAN BORNEOUTARA

2. Syarif Masahor

KESAN SOSIOEKONOMI DI NEGERI-NEGERI SELAT, SARAWAK DAN BORNEO UTARA

KESAN SOSIOEKONOMI DI NEGERI-NEGERI SELAT, SARAWAK DAN BORNEO UTARA
         
       Penjajahan British melibatkan negeri Pulau Pinang, Singapura, Melaka, Sarawak dan Borneo Utara. Pada tahun 1826, British telah menggabungkan tiga buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Meleka dan Sin agpura sebagai Negeri-negeri Selat.
         
         Sarawak ditadbirkan oleh keluarga Brookr dan Borneo Utara pula ditadbir oleh Syarikat Borneo Utara British (SBUB) . Pentadbiran British di negeri-negeri tersebut telah memberi kesan kepada sosioekonomi negara kita. 
PEKEMBANGAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

·                     JALAN KERATA API DARI BUTTERWORTH KE SINGAPURA
·                     JALAN RAYA DI JESSELTON, KOTA BELUD, KUCHING DAN MIRI
·                     SISTEM POS DAN TELEGRAF ANTARA MELAKA DENGAN SINGAPURA

PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN
·                     SEKOLAH MELAYU SEPERTI SEKOLAH MELAYU GELUGOR, PULAU PINANG
·                     SEKOLAH CINA SEPERTI SEKOLAH YOK BIN, MELAKA
·                     SEKOLAH TAMIL SEPERTI SEKOLAH TAMIL LADANG CHANGKAT, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG
·                     SEKOLAH MUBALIGH SEPERTI ST JOSEPH, SINGAPURA
·                     SEKOLAH LATIHAN ANAK NEGERI SEPERTI DI BORNEO UTARA
·                     SEKOLAH DAYAK SEPERTI DI SARAWAK 
·                     SEKOLAH AGAMA DAN MADRASAH

PERKEMBANGAN MASYARAKAT BERBILANG KAUM
·                     MELAYU 
·                     CINA
·                     INDIA
·                     SUKU KAUM ETNIK DI SARAWAK
·                     SUKU KAUM ETNIK DI BORNEO UTARA

PERKEMBANGAN EKONOMI
·                     PERLOMBANGAN BIJI TIMAH, EMAS
·                     PERLADANGAN GAMBIR, GETAH, TEMBAKAU, LADA HITAM

KEMAJUAN PERKIHDMATAN KESIHATAN
·                     HOSPITAL BESAR PULAU PINANG
·                     HOSPITAL BESAR MELAKA 
·                     HOSPITAL KANDANG KERBAU, SINGAPURA
·                     HOSPITAL BROOKE, KUCHING
·                     HOSPITAL QUEEN ELIZABETH, KOTA KINABALU

KEMUNCULAN BANDAR BAHARU 
·                     JESSELTON
·                     LAHAD DATU
·                     KUCHING
·                     MELAKA
·                     GEORGE TOWN

·                     SINGAPURA


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...