Wednesday, 29 April 2015

ISI KANDUNGAN TMK TAHUN 6


BIL
PERKARA
1
2
Algorithma, Carta Alir  & Pseudokod
3
Download SCRATCH
4
Penambahan arahan dalam atur cara
5
SCRATCH (Berjalan dan Patah Balik)
6
SCRATCH  (Tanya dan Jawab kalau salah cuba lagi (ABC))
7
8
9
10Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...