Wednesday, 12 February 2014

Senarai Nilai-Nilai Murni

 1.  BAIK HATI 
 2. BERDIKARI 
 3. BERHEMAH TINGGI 
 4. HORMAT-MENGHORMATI 
 5. KASIH SAYANG 
 6. ADIL
 7. KEBEBASAN 
 8. BERANI
 9. KEBERSIHAN FIZIKAL DAN KEBERSIHAN MENTAL 
 10. JUJUR
 11. RAJIN
 12. KERJASAMA 
 13. KESEDERHANAAN 
 14. SYUKUR
 15. RASIONAL 
 16. SEMANGAT KEMASYARAKATAN
 17. BERTANGGUNGJAWAB
 18. IKHLAS
 19. SABAR 
 20. AMANAH
 21. SIMPATI
 22. TABAH
 23. GIGIH
 24. INSAF
 25. TENANG
 26. TEGAS
 27. PERAMAH
 28. PEMURAH / MURAH HATI
 29. MEMATUHI PERATURAN
 30. MENDENGAR NASIHAT
 31. SETIA / PATUH
 32. TOLONG- MENOLONG
 33. MENEPATI MASA
 34. MENGHARGAI MASA
 35.  MENGHARGAI PERSAHABATAN
 36. MENGHARGAI NYAWA
 37. MENGHARGAI HARTA BENDA 
 38. BERSOPAN SANTUN
 39. BERBUDI BAHASA
 40. KEYAKINAN DIRI
 41. KASIH SAYANG
 42. BERTIMBANG RASA
 43. BERTOLAK ANSUR
 44. MEMBALAS BUDI
 45. MENGENANG JASA
 46. BERDISIPLIN
 47. BERJIMAT CERMAT
 48. BERDEDIKASI
 49. BERDIKARI
 50. BERPERIKEMANUSIAAN 
 51. BERSATU PADU
 52. MENCINTAI ALAM SEKITAR
 53. PRIHATIN / MENGAMBIL BERAT
 54. MEMINTA MAAF
 55. SEMANGAT KEJIRANAN
 56. BAIK HATI
 57. BERHATI HATI
 58. TAAT KEPADA TUHAN
 59. TAAT KEPADA AGAMA
 60. RENDAH DIRI
 61. SEMANGAT PATRIOTIK
 62. SEMANGAT KEJIRANAN
 63. MENERIMA PANDANGAN 

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...