Thursday, 26 February 2015

MEDIUM RANGKAIAN

1.Medium Rangkaian Wayar
2.Medium Rangkaian Tanpa Wayar

Medium Rangkaian Tanpa Wayar

1.Penghantaran data dan komunikasi antara satu komputer dengan perkakasan komputer yang lain. 2.Tidak menggunakan sambungan kabel.
3.Isyarat dihantar menggunakan gelombang radio.
4.penghantaran isyarat mudah terganggu dengan kewujudan isyarat tanpa wayar yang dikeluarkan oleh telefon bimbit dan gelombang ketuhar mikro.
5.Perkongsian Capaian Data.
6.perkongsian Capaian Perisian
7.Perkongsian Capaian Peranti Komputer
8.Contoh medium rangkaian tanpa wayar: wifi

Medium Rangkaian Wayar

1.Beberapa buah komputer yang disambungkan secara fizikal dengan menggunakan perkakasan seperti kabel, Network Interface Card/ Kad Antara Muka Rangkaian (NIC), Hub, Switch atau router.
2.Menggunakan kabel
3.Data dihantar melalui kabel
4.Terhad kepada komputer atas meja dan laptop
5.Perkongsian Capaian Data
6.Perkongsian Capaian Perisian
7.Perkongsian Capaian peranti Komputer

BAHAGIAN-BAHAGIAN KOMPUTERLatihan Bahagian-bahagian penting komputer

Nyatakan Setiap fungsi bahagian Berikut:

1.     Unit Sistem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.     Monitor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.     Tetikus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.     Papan Kekunci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, 24 February 2015

Persembahan animasi dan papan cerita

 
 

Proses membuat animasi

susunan gambar statik akan membentuk animasi
contoh 


Titik pusat tanpa wayar (Wireless Access point)

 Titik pusat tanpa wayar (Wireless Access point)


Rajah 2.8: Titik pusat tanpa wayar

·         Alat ini menghubungkan data komunikasi wayar untuk membentuk satu rangkaian tanpa wayar.
·         Alat ini merupakan sebuah peranti komunikasi yang berfungsi sebagai pusat penghantaran dan penerimaan gelombang radio tanpa wayar di dalam sesebuah rangkaian.
·         Alat ini berperanan seperti tiang penerima dan penghantar isyarat kepada peranti-peranti lain.

Titik capaian tanpa wayar tidak boleh berdiri sendiri untuk membuat sambungan ke internet. Ia perlu disambungkan ke hab, suis atau penghala untuk menghantar dan menerima isyarat dari peranti lain.

Penghala (Router)

Penghala (Router)


Rajah 2.6: Penghala
·         Penghala membawa data daripada satu rangkaian kepada rangkaian yang lain  
·        Penghala bertindak sebagai suis yang menentukan antara dua atau lebih rangkaian untuk memindahkan data.
·         Peranti rangkaian komunikasi ini mempercepatkan  penyampaian data melalui laluan yang terbaik. Penghala juga berfungsi sebagai penghubung rangkaian yang berbeza.

Kini, teknologi  penghala telah berkembang dan semakin maju di mana penghala, modem dan suis telah digabungkan di dalam satu komponen. Ini lebih memudahkan pengguna untuk menggunakan satu komponen sahaja yang terdiri daripada ketiga-tiga kompenen tersebut.iga-tiga kompenen tersebut.
Rajah 2.7: Penghala (Wireless N-150 ADSL2+ 4-Port Router All in One)

Modem

5. Modem
 


Rajah 2.5: Modem
·         Alat ini membolehkan komputer menghantar data melalui talian telefon atau kabel.

·   Merupakan peranti yang menukar isyarat komputer berbentuk digital ke isyarat bentuk analog dan sebaliknya untuk mendapat sambungan ke Internet.

Suis (Switch)

3.      Suis (Switch)


Rajah 2.4: Suis
·         Peranti komunikasi ini mempunyai fungsi yang sama dengan hab. Alat ini seakan sama dengan hab tetapi ia lebih berupaya menyemak data yang telah diterima, menetukan alat penerima dan menghantar data tersebut dengan tepat.
·        Suis merupakan perkakasan rangkaian yang akan memilih laluan semasa penghantaran data kepada destinasinya

Hab

3.    Hab
 
  


Rajah 2.3: Hab
·         Peranti komunikasi ini berfungsi untuk menyambungkan beberapa komputer dan peranti di dalam satu rangkaian kawasan setempat (LAN).
·         Hab mempunyai port rangkaian. Apabila data tiba di suatu port rangkaian, data akan disalin ke port rangkaian yang lain supaya semua peranti dalam rangkaian boleh menerima data berkenaan
·        Hab adalah sebuah peranti yang berfungsi sebagai titik pusat bagi kabel - kabel dalam sesebuah rangkaian.

Kad Antaramuka Rangkaian (Network Interface Card, NIC)

2. Kad Antaramuka Rangkaian (Network Interface Card, NIC)


                                  Rajah 2.2: Kad Antaramuka Rangkaian
·         Kad antaramuka rangkaian merupakan satu peranti yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi di dalam rangkaian.
·         Peranti komunikasi yang membolehkan sesebuah komputer mengakses rangkaian dengan menyediakan port rangkaian untuk sambungan ke kabel rangkaian.
·         Membolehkan komputer berhubung sesama sendiri.

·         Kad antaramuka untuk komputer meja dan komputer riba berbeza dari segi bentuk dan rupa tetapi fungsinya adalah sama.

PERANTI RANGKAIAN KOMPUTER DAN FUNGSINYA

Perkakasan rangkaian komputer terdiri daripada :
1.     Kabel rangkaian
3.     Hab
4.     Suis (Switch)
5.     Modem
6.     Penghala (Router)

7.  Titik pusat tanpa wayar (Wireless Accesspoint)

P/s:1. Rujuk buku teks m/s14 dan 15.
      2.Salin  dalam buku tulis

Kabel Rangkaian dan RJ45

. Kabel Rangkaian dan RJ45
 
Rajah 2.1: Kabel RJ45
·         Digunakan untuk menghubungkan komputer ke peranti dan peranti ke peranti dan sambungan ke rangkaian internet.

·          Adalah perkakasan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan peranti yang terdapat dalam rangkaian secara berwayar.

Thursday, 12 February 2015

Latihan pengenalan kepada Rangkaian

Latihan pengenalan kepada Rangkaian
1.   ARPANET adalah singkatan bagi:

 

2.   ARPANET dibina untuk
 

3.   Berikan tahun  dan kejayaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dibawah:

a.   Roy Tomlinson
 b.   Vinton Cerf dan Bob Kahn
 c.   Tom Truscott,Jim Ellis dan Steve Bellovin
 d.   France Telecom
 e.   Jarkko Oikarinen
 f.     Tim Berners Lee

 


g.   Jerry Yang dan David filo
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...