Tuesday, 24 February 2015

Modem

5. Modem
 


Rajah 2.5: Modem
·         Alat ini membolehkan komputer menghantar data melalui talian telefon atau kabel.

·   Merupakan peranti yang menukar isyarat komputer berbentuk digital ke isyarat bentuk analog dan sebaliknya untuk mendapat sambungan ke Internet.

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...