Tuesday, 24 February 2015

Penghala (Router)

Penghala (Router)


Rajah 2.6: Penghala
·         Penghala membawa data daripada satu rangkaian kepada rangkaian yang lain  
·        Penghala bertindak sebagai suis yang menentukan antara dua atau lebih rangkaian untuk memindahkan data.
·         Peranti rangkaian komunikasi ini mempercepatkan  penyampaian data melalui laluan yang terbaik. Penghala juga berfungsi sebagai penghubung rangkaian yang berbeza.

Kini, teknologi  penghala telah berkembang dan semakin maju di mana penghala, modem dan suis telah digabungkan di dalam satu komponen. Ini lebih memudahkan pengguna untuk menggunakan satu komponen sahaja yang terdiri daripada ketiga-tiga kompenen tersebut.iga-tiga kompenen tersebut.
Rajah 2.7: Penghala (Wireless N-150 ADSL2+ 4-Port Router All in One)

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...