Thursday, 26 February 2015

Medium Rangkaian Tanpa Wayar

1.Penghantaran data dan komunikasi antara satu komputer dengan perkakasan komputer yang lain. 2.Tidak menggunakan sambungan kabel.
3.Isyarat dihantar menggunakan gelombang radio.
4.penghantaran isyarat mudah terganggu dengan kewujudan isyarat tanpa wayar yang dikeluarkan oleh telefon bimbit dan gelombang ketuhar mikro.
5.Perkongsian Capaian Data.
6.perkongsian Capaian Perisian
7.Perkongsian Capaian Peranti Komputer
8.Contoh medium rangkaian tanpa wayar: wifi

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...