Tuesday, 24 February 2015

Kad Antaramuka Rangkaian (Network Interface Card, NIC)

2. Kad Antaramuka Rangkaian (Network Interface Card, NIC)


                                  Rajah 2.2: Kad Antaramuka Rangkaian
·         Kad antaramuka rangkaian merupakan satu peranti yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi di dalam rangkaian.
·         Peranti komunikasi yang membolehkan sesebuah komputer mengakses rangkaian dengan menyediakan port rangkaian untuk sambungan ke kabel rangkaian.
·         Membolehkan komputer berhubung sesama sendiri.

·         Kad antaramuka untuk komputer meja dan komputer riba berbeza dari segi bentuk dan rupa tetapi fungsinya adalah sama.

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...