Monday, 9 February 2015

KATA TANYA

Kata Tanya
1.     Kata Tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh kata Tanya ialah: apa,siapa, mengapa, berapa, bagaimana, bila dan mana
2.     Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
3.     Partikel “kah” hendaklah diletakkan selepas kata Tanya.
4.     Manakala tanda tanya “?” hendaklah diletakkan pada akhir ayat.
5.     Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat.


Kata Tanya
Pengunaannya
Ayat Contoh
Apa
Digunakan untuk menanyakan nama benda atau binatang
a)      Apakah nama kucing kamu?
b)      Apakah warna bendera Malaysia?
Berapa
Digunakan untuk menanya bilangan
c)      Berapakah harga buku ini?
d)      Kertas di dalam kotak ada berapa keping?
Mana
Digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda, tempat
e)      Di manakah kamu tinggal?
f)        Pulau ledang terletak di mana?
Siapa
Digunakan untuk menanyakan orang
g)      Siapakah nama adik kamu?
h)      Engkau ini siapa?
Bagaimana
Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan
i)        Bagaimanakah keadaan emak kamu?
j)        Bagaimanakah cara membuat layang-layang?
Bila
Digunakan untuk menanyakan masa
k)     Bilakah bas ini akan bertolak?
l)        Bilakah acara itu berlangsung?
Mengapa
Digunakan untuk menanyakan sebab
m)    Mengapakah mereka bergaduh?
Kenapa
Digunakan untuk menanya sebab
n)      Kenapakah kamu gagal dalam ujian?

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...