Wednesday, 15 February 2017

Latihan Penambahan dalam Atur Cara

Gambar di bawah menunjukkan sebuah mesin penyedut hampagas. Bincangkan peralatan ini. Bentangkan hasil perbincangan anda dihadapan kelas.
Perbincangan anda hendaklah merangkumi :
a) Cadangan fungsi tambahan pada alatan ini.
b) Nyatakan arahan tambahan bagi fungsi yang dicadangkan.
c) Berikan justifikasi bagi arahan tambahan yang dicadangkan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...