Wednesday, 15 February 2017

Latihan Penambahan dalam Atur Cara

Gambar di bawah menunjukkan sebuah mesin penyedut hampagas. Bincangkan peralatan ini. Bentangkan hasil perbincangan anda dihadapan kelas.
Perbincangan anda hendaklah merangkumi :
a) Cadangan fungsi tambahan pada alatan ini.
b) Nyatakan arahan tambahan bagi fungsi yang dicadangkan.
c) Berikan justifikasi bagi arahan tambahan yang dicadangkan.

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...