Thursday, 26 February 2015

Medium Rangkaian Wayar

1.Beberapa buah komputer yang disambungkan secara fizikal dengan menggunakan perkakasan seperti kabel, Network Interface Card/ Kad Antara Muka Rangkaian (NIC), Hub, Switch atau router.
2.Menggunakan kabel
3.Data dihantar melalui kabel
4.Terhad kepada komputer atas meja dan laptop
5.Perkongsian Capaian Data
6.Perkongsian Capaian Perisian
7.Perkongsian Capaian peranti Komputer

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...