Sunday, 23 February 2014

INPUT1.       Input adalah aktiviti memasukkan data ke dalam sistem komputer.
2.       Data dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui aktiviti:
a.       Menaip data secara manual menggunakan papankekunci
b.      Memilih dan klik dari senarai yang disediakan menggunakan tetikus.
c.       Mengimbas dokumen, imej dan sebagainya menggunakan pengimbas.
3.       Contoh lain :
a.       Kamera
b.      Web cam
c.       Joy stick

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...