Sunday, 9 March 2014

Pengimbas ( Scanner)

  1.  Pengimbas digunakan untuk menyalin dan membaca teks, imej atau grafik
  2. Data yang disalin didigitalkan dan disimpan dalam komputer.
  3. Maklumat yang dibaca akan diproses oleh komputer
  4. Terdapat pelbagai jenis pengimbas:

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...