Sunday, 9 March 2014

PERANTI INPUT1.       Merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan data dan arahan ke dalam komputer.
2.       Berperanan sebagai penyalur bagi membolehkan pengguna member arahan dan maklumat   kepada sistem komputer.
3.       Maklumat yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses akan melalui peranti input boleh berbentuk teks, data, imej dan bunyi
4.       Contoh peranti input
a.       Papan kekunci
b.      Tetikus
c.       Pengimbas
d.      Skrin sesentuh
e.      Web cam

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...