Tuesday, 4 March 2014

Perisian Aplikasi

1.   Maksud
·      Perisian yang menjalankan satu tugas khas kepada pengguna
2.   Jenis, Fungsi dan Contoh perisian aplikasi:
·      Hamparan Elektronik
o  membuat pengiraan mudah dengan menggunakan formula dan fungsi serta       menghasilkan graf
o  contoh
§  LibreOffice Calc,
§  IBM Lotus 1-2-3
·      Pemain Media
o  Memainkan media seperti video, audio atau kedua-duanya.
o  Contoh :
·      Pemprosesan Kata
o  Mengarang, menyunting dan mencetak dokumen.
o  Contoh:
§  Wordstar,
§  LibreOffice Writer
·      Persembahan Elektronik
o  Memaparkan Maklumat dalam bentuk persembahan Slaid
o  Contoh:
§  LibreOffice Impress
·      Pangkalan Data
o  Mengurus data dan maklumat secara teratur .
o  Contoh:
§  MySQL
§  Oracle
§  Libre Office Base
·      Menyunting Grafik
o  Menghasilkan dan menyunting imej
o  Contoh :
§  Paint
§  MtPaint
§  Adobe Photoshop
3. Membantu pengguna melakukan sesuatu kerja dengan lebih sempurna dan mudah.

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...