Tuesday, 18 February 2014

Pergerakan asas kawad1.MASUK BARIS

Arahan masuk baris :
"Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad hendaklah sedia, berlari, berbaris dalam tiga barisan, dihadapan, di tengah-tengah, di mana saya mengadap. Faham itu skuad".

Hukuman :

"Tiga Barisan Di hadapan Saya ............. Gerak"

2. PARAS
Hukuman :
"Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan ..........paras".
"Dari kanan........... Nombor"
"Nombor ganjil satu langkah ke hadapan, genap satu langkah ke belakang...........gerak".
"Orang yang di sebelah kanan sekali diam, nombor ganjil kekanan, genap ke kiri , barisan kanan dan kiri ..........pusing".
"Jadikan tiga barisan, .........cepat jalan".

3. MEMBETULKAN BARISAN

Hukuman:

" Ke kanan ............ Lurus"Hukuman:

''Pandang.............depan''Hukuman:

“senang ……. Diri”Hukuman

“rehatkan …. Diri”Hukuman

“Baris… baris sedia”4. BUKA BARISAN

Hukuman :

"Buka Barisan .................Gerak".Hukuman :

"ke kanan .................lurus".Hukuman:

''Pandang.............depan''5.LATIHAN HENTAK KAKI  (SEMASA BERHENTI)Hukuman :" Hentak kaki 10,1,2......... Hentak kaki….. cepat"Hukuman:

´

“1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2.”

´

Hukuman :

"ke kanan .................lurus".Hukuman:

''Pandang.............depan''6.TUTUP BARISAN

Hukuman :

"Tutup Barisan.......Gerak".Hukuman :

"ke kanan .................lurus".Hukuman:

''Pandang.............depan''7.HORMAT DALAM MASA BERHENTIHukuman:

"Hormat , ke hadapan .... hormat " 8.HORMAT SELAKU MENERIMA GAJI

:

PERBUATAN -  Selaku terima sijil,  - HANYA KETUA.

9. KELUAR BARISHukuman:

“senang ……. Diri”Hukuman

“rehatkan …. Diri”Hukuman

“Baris… baris sedia”Hukuman

SKUAD……….KELUAR………BARIS….PERBUATAN ..Bergerak ke kanan, BERJALAN TIGA LANGKAH ….BERSURAI

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...