Sunday, 23 February 2014

OUTPUT1.       Output ialah maklumat yang di paparkan oleh komputer selepas data diproses mengikut arahan yang diberikan oleh peranti input
2.       Contoh output ialah:
a.       Paparan teks
b.      Video atau imej di monitor
c.       Teks atau imej yang dicetak oleh pencetak
d.      Paparan di projector lcd

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...