Thursday, 17 April 2014

Mengenal Data

 1. Data ialah item yang belum disusun
 2. Data ialah input yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses dan membentuk maklumat.
 3. data boleh dikategorikan dalam bentuk teks, imej, audio dan video.
 4. komputer hanya memahami data dalam bentuk on (1) dan OFF (0)
Piawaian ukuran data

Bit
 1. Komputer hanya memahami data dalam bentuk isyarat elektrik ON dan OFF.
 2. Dalam sistem komputer, ON mewakili angka 1 dan OFF diwakili angka 0.
 3. Angka 1 dan 0 ialah simbol dalam sistem perduaan (binary system).
 4. Bit merupakan ukuran terkecil bagi data dalam komputer.
 5. Simbol bagi bit ialah b.
Bait
 1. Satu bait dibentuk daripada sekelompok lapan bit
 2. Satu bait bersamaan satu aksara sepeti huruf , angka, simbol, ruang antara aksara atau tanda bacaan.
 3. Bait merupakan unit ukuran terkecil bagi data.
 4. Simbol bagi bait ialah B.
 5. Ukuran saiz data biasanya dinyatakan dalam kilobait, megabait dan gigabait.

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...