Thursday, 10 July 2014

KESELAMATAN DATA

KESELAMATAN DATA
 1. DEFINISI
  • Merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk data atau maklumat elektronik
 2. MAKLUMAT
  • Data yang telah diproses 
  • Ianya amat penting dan bernilai bagi sesebuah organisasi 
 3. TUJUAN 
  • Mencegah data daripada hilang, musnah, corrupt, diubah tanpa kebenaran atau diakses oleh orang tidak sepatutnya.
  • Menjamin kerahsiaan, integriti, kesahihan dan kebolehsediaan (akses) kepada pengguna yang dibenarkan.
 4.  

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...