Thursday, 1 October 2015

Algorithma, Carta Alir & Pseudokod

Algorithma, Carta Alir & Pseudokod

Sebelum anda menulis atur cara pengaturcaraan, adalah penting anda mendirikan algorithma dengan melukis carta alir dan pseudokod terlebih dahulu.

Apa itu algorithma?
Algoritma ialah satu set aturan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Aturan ini bertertib, jelas dan berkesan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Pseudokod
Pseudokod ialah satu set aturan yang ditulis dalam bahasa tabii untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ia menunjukkan langkah demi langkah untuk melaksanakan sesuatu tugas dari mula hingga tamat.

Carta Alir
Carta Alir adalah rajah yang mengandungi simbol-simbol geometri yang disambungkan untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah.Setiap simbol mempunyai makna dan fungsi yang tertentu.Berikut ialah simbol-simbol yang digunakkan dalam melukis carta alir:

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...