Friday, 22 May 2015

Tanda Petik

Tanda Petik ("...")
1.       Tanda petik juga dikenali sebagai tanda cakap ajuk. Tanda petik digunakan apabila merakamkan  atau menulis  kata-kata yang sebenarnya yang  diucapkan oleh seseorang.Contohnya:

a.       “Kamu mestilah rajin mengulang kaji pelajaran,” nasihat ibu.

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...