Friday, 13 January 2017

Matematik form 2

1. Nombor Berarah (penambahan dan penolakan)
2. Nombor Berarah ( Pendaraban)
3. Nombor Berarah (Pembahagian)
4. Tentukan Nombor Kuasa Dua Sempurna
5.Ungkapan Algebra 2
6.Mengganggar kuasa dua suatu nombor 
7.Pendaraban dua atau lebih sebutan
8.Pembahagian dua atau lebih sebutan

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...