Tuesday, 3 January 2017

Tahun 6 Matematik

1. Sifir
2.Prinsip Matematik (KUDABATATO)
3.Bundarkan
4. Nombor Perdana
5.Menukar nombor bulat kepada perpuluhan
6.Menukar Nombor Bulat Kepada Pecahan
7.Tukarkan Pecahan kepada Nombor Bulat
8. Mendarab Pecahan
9. Membahagi Pecahan
10.Peratus dalam Simpanan
11. Peratus Dalam Pelaburan
12. Wang
13. Perpuluhan
14. Sistem 12 jam dan 24 jam

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...