Wednesday, 23 May 2018

FOLIO TMK TAHUN 5

1.Lukis dan namakan 3 rangkaian berwayar dan tanpa wayar yang anda tahu. ( 6 markah)2. Tulis 5 peranti rangkaian komputer dan nyatakan fungsinya. ( 10 markah)3. Berikan 2 perkhidmatan internet yang anda tahu. (4 markah)4. Tulis langkah-langkah membuat carian dalam internet. ( 10 markah)

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...