Wednesday, 23 May 2018

FOLIO TMK TAHUN 6

1. Bina satu carta alir yang menunjukkan langkah-langkah membasuh pakaian yang dilaksanakan oleh manusia dan mesin basuh ( 10 markah)2.Cadangkan fungsi tambahan dan nyatakan arahan tambahan yang perlu dibuat dalam atur cara komputer sebuah alat penimbang digital. ( 6 markah)3.Berikan maksud algoritma ? ( 2 markah)4. Berikan maksud Pseudokod ? ( 2 markah)5. Lukis 5 simbol , nama  dan kegunaan simbol dalam carta alir ? (10  markah)

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...