Friday, 12 September 2014

Elemen teks dalam multimedia

  1. Teks ialah sebarang aksara yang ditaip pada komputer. 
  2. Teks merupakan asas utama penyaluran sesuatu maklumat.
  3. Teks berada dalam bentuk perkataan, ayat atau perenggan
  4. Ia digunakan untuk menyampaikan sesuatu idea atau fakta. 

Elemen teks
  1. Mukataip (Typeface)
  2. Fon (Font)
  3. Kategori teks
  4. Struktur Tesk
  5. Format fail Teks
  6. Saiz fail

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...