Friday, 26 September 2014

Imej dalam multimedia

 1. Grafik ialah objek yang dihasilkan menggunakan aplikasi komputer seperti rajah ilustrasi dan lukisan imej.
 2. Imej ialah gambar yang dirakam menggunakan peranti media fizikal seperti kamera digital dan pengimbas.
 3. Terdapat beberapa jenis fail imej yang boleh dibezakan mengikut formatnya.
 4. Format fail imej dapat ditentukan melalui nama sambungan fail. contoh format fail imej ialah BMP (.bmp), JPEG (.jpeg), dan TIFF (.tiff).
JENIS IMEJ
 1. Fotograf
 2. Lukisan 
 3. Kartun
 4. Graf atau carta
 5. Ikon, simbol,garis dan butang
 6. Diagram
 PERANAN IMEJ DALAM MULTIMEDIA
 1. Menghiburkan
 2. Memberi maklumat
 3. Media Komunikasi
 4. Menyampaikan Cerita
 5. Memujuk
 6. menzahirkan perasaan dan emosi.
IMEJ TERBAHAGI KEPADA 2 KATEGORI 
 1. Imej Vektor
 2. Imej Bitmap

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...