Friday, 12 September 2014

Mukataip (Typeface)

1.Mukataip (Typeface) ialah rekabentuk sesuatu aksara.
2.Terdapat pelbagai jenis mukataip di dalam komputer antaranya ialah:
1.     arial
2.     Comic Sans MS
3.       Times New Roman
3.Pelbagai jenis mukataip dan fon memberi daya tarikan kepada sesuatu teks dalam sesuatu persembahan multimedia yang dibuat.

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...