Monday, 27 October 2014

Rangkaian 1972


1. Roy Tomlinson menyempurnakan program emel yang menggunakan @ untuk penyelidikan ARPANET
2.    Pada tahun 1972, Roy Tomlinson telah membangunkan satu aplikasi iaitu Mel Elektronik (emel) untuk penyelidikan ARPANET.
3.    Aplikasi tersebut mendapat sambutan baik pada ketika itu dan pada waktu yang sama"at" atau "pada" ([@])diperkenalkan sebagai ikon dari emel tersebut.
4.    Pada tahun 1973, jaringan komputer yang diberi nama ARPANET mulai dikembangkan meluas keluar dari Amerika Syarikat.
5.    University College di London merupakan komputer anggota rangkaian ARPANET pertama di luar Amerika Syarikat.
6. Pada tahun yang sama dua orang ahli komputer Vinton Cerf dan Bob Kahn membentangkan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi pengasas pemikiran rangkaian antarabangsa (International Network) iaitu Internet.
7.    Idea ini dipersembahkan untuk pertama kalinya di Sussex University.

  
Vinton Cerf


Bob Kahn 1.      Pada 26 Mac 1976, dimana pada masa itu ratu Inggeris telah berjaya mengirimkan sebuah emel dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern.
2.      Setahun kemudian, lebih dari 100 komputer telah bergabung dalam sistem ARPANET dan membentuk sebuah rangkaian atau Network.


 

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...