Tuesday, 28 October 2014

Kegunaan Rangkaian

  1. Berkongsi fail
  2. Berkongsi peranti
  3. Berkongsi aksesinternet
  4. Pengurusan perisianberpusat
  5. Mel Elektronik(E-Mel)

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...