Tuesday, 28 October 2014

Pencarian BOOLEANMencari Maklumat Menggunakan Pencarian   
Boolean (AND, OR), Berfrasa (“ ”) Atau Symbol (*)

      Pencarian lebih specific boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah pencarian Boolean.

1.Penggunaan AND ("")
      Pencarian Boolean menggunakan frasa AND (“ ”)
      Penggunaan frasa AND atau tanda “ ” adalah bagi mengabungkan  2 atau lebih perkataan berbeza bagi memudahkan carian.

2.Penggunaan OR (*)

  • Penggunaan OR atau simbol * akan menghasilkan carian maklumat bagi salah satu daripada perkara yang dimasukkan oleh pengguna. 

No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...