Tuesday, 14 October 2014

ujian bulan september (BMT5)


UJIAN BULANAN TAHUN 5 / SEPTEMBER 2014


KERTAS 2

Bahagian A

[10 markah]

[Masa dicadangkan:  15 minit]

Gambar menunjukkan suasana gotong-royong di sebuah balai raya.

Tulis  lima  ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.


_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________


Bahagian B

[30 markah]

[Masa dicadangkan:  40 minit]

Pilih satu daripada tajuk di bawah dan tulis satu karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah kata.

1.   Semasa kamu menyertai kejohanan olahraga peringkat negeri, kamu berjumpa semula dengan seorang rakan lama kamu. Kamu berbual-bual dengannya tentang kepentingan menyertai aktiviti kokurikulum.

         Tuliskan perbualan kamu itu selengkapnya.
     
ATAU

2.   Jiran yang baik dan bertanggungjawab akan mewujudkan suasana harmoni dalam sesebuah kawasan petempatan.

      Tulis karangan yang bertajuk  “Jiran Saya”.

ATAU

3.   Belajar melalui kelas bimbingan lebih berkesan daripada belajar sendiri. Sebagai pihak pencadang dalam satu pertandingan bahas, tuliskan karangan perbahasan kamu itu berdasarkan tajuk tersebut selengkapnya.
                                                                                   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


Bahagian C

[20 markah]

[Masa dicadangkan:  20 minit]


Tulis  lima  nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada cerita di bawah.

Panjang  jawaban kamu hendaklah  tidak lebih daripada 50 patah perkataan.

Tulis jawaban kamu dalam satu perenggan.


Pada setiap petang hujung minggu, Encik Mokhtar akan berjoging bersama-sama dengan anak-anaknya. Mereka berjoging di taman rekreasi yang terletak berhampiran dengan rumah. Encik Mokhtar berusaha untuk mengisi masa senggangnya untuk beriadah dengan anak-anaknya kerana dia sentiasa sibuk di pejabat pada sepanjang minggu.

Keadaan persekitaran taman yang bersih dan nyaman membuat mereka berasa selesa untuk beriadah di situ. Selain taman permainan kanak-kanak, di situ juga disediakan kemudahan seperti tandas awam, telefon awam, tong sampah, bebalai rehat yang dijaga dengan rapi.

Pihak pengurusan taman juga menanam pokok-pokok bunga yang cantik dan segar untuk menghijaukan persekitaran taman serta membekalkan oksigen kepada pengunjung. Mereka yang datang juga sentiasa memastikan kawasan taman itu kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Oleh sebab itu, semakin hari semakin ramai pengunjung yang datang beriadah di situ.

.

                


-  KERTAS SOALAN TAMAT  -


________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


No comments:

Post a Comment

Need to add an image? Use this code [img]http://www.youtube.com/watch?v=hGsk8FmTZ04&feature=youtu.be[/img]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...